Οικογενειακές Σχέσεις

24/11/2021

Οι σχέσεις μητέρας – κόρης είναι περίπλοκες

Οι σχέσεις μητέρας-κόρης είναι περίπλοκες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σύνολο συναισθημάτων που προσδιορίζει μόνο αυτή τη δυαδική σχέση μητέρας-κόρης.