Γενικά

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας μου barbarakarpouzou.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μου barbarakarpouzou.gr εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Απορρήτου και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών και οποιασδήποτε ή όλων των Συμφωνιών: “Πελάτης”, “Εσείς” και “Το δικό σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Επιχείρησης. “Η Επιχείρηση”, “Εμείς οι ίδιοι”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Μου” και “Εγώ”, αναφέρεται στην Επιχείρησή μου. Το “Πελάτης”, “Πελάτες” ή “Εμείς”, αναφέρεται τόσο στον Πελάτη, στο εμείς όσο και σε εμένα προσωπικά, είτε απλά μόνο στον Πελάτη. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εκτίμηση της πληρωμής που απαιτείται για την πραγματοποίηση της διαδικασίας της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, για τον ρητό σκοπό της κάλυψης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Επιχείρησης, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαίο ή / και / ή αυτός / αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρεται στην ίδια.

Cookies

Στον ιστότοπό μου χρησιμοποιώ cookies, μικρά αρχεία που χρησιμοποιούνται για καταγραφές. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο  barbarakarpouzou.gr αποδέχεστε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μου.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να ανακτούν τα στοιχεία χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μου για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Ορισμένοι συνεργάτες / διαφημιστικοί συνεργάτες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στην Πολιτική Cookies.

Άδεια χρήσης

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr και / ή οι δικαιοπάροχοι του διαθέτουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο barbarakarpouzou.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε ή / και να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση https://www.barbarakarpouzou.gr/ για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν επιτρέπεται η:

Αναδημοσίευση υλικού από τη διεύθυνση https://www.barbarakarpouzou.gr/ και / ή οποιεσδήποτε σελίδες ανήκουν στον τομέα barbarakarpouzou.gr. Η  πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια υλικό από https://www.barbarakarpouzou.gr/ ή / και οποιεσδήποτε σελίδες που ανήκουν στον τομέα barbarakarpouzou.gr. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από τη διεύθυνση https://www.barbarakarpouzou.gr/ και / ή οποιεσδήποτε σελίδες ανήκουν στον τομέα barbarakarpouzou.gr. Η αναδιανομή περιεχομένου από https://www.barbarakarpouzou.gr/ ή / και οποιεσδήποτε σελίδες ανήκουν στον τομέα barbarakarpouzou.gr (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών ή / και αξιολογήσεις

Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα (“Σχόλια ή / και αξιολογήσεις”). Τα σχόλια και / ή οι αξιολογήσεις δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μου ή τις απόψεις γενικά του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών του. Τα σχόλια ή / και οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει αυτήν την άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr δεν θα είναι υπεύθυνος για τα σχόλια και / ή τις αξιoλογήσεις ή για τυχόν απώλεια κόστους, ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και δημοσίευσης ή / και εμφάνιση των σχολίων και / ή αξιολογήσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Το barbarakarpouzou.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και / ή τις αξιολογήσεις και να αφαιρεί τυχόν σχόλια ή / και αξιολογήσεις που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση του ότι είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλον τρόπο κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας ή / και τις αξιολογήσεις σας στον ιστότοπο και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκατάθεση για να το κάνετε.
Τα σχόλια ή / και οι αξιολογήσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσετε ή να προωθήσετε επιχειρήσεις ή να παρουσιάσετε εμπορικές δραστηριότητες ή οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.
Τα σχόλια και / ή οι αξιολογήσεις δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής.
Τα σχόλια ή / και οι αξιολογήσεις δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων με ή χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
Με το παρόν παραχωρείτε στον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr μια μη αποκλειστική άδεια χωρίς δικαιώματα χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιωνδήποτε από τα σχόλιά σας ή / και τις αξιολογήσεις σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση (Hyperlink) με το περιεχόμενο του ιστότοπου

Μπορείτε να κάνετε υπερσύνδεση σε οποιαδήποτε από τις σελίδες του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανένα τρόπο παραπλανητικός, (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς έγκριση του συνδέσμου και των υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

Μπορείτε να κάνετε υπερσύνδεση στον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr  ως εξής:

Παρέχουμε συνδέσεις με άλλους ιστοτόπους εκτός της ιστοσελίδας μας για δική σας ευκολία και πληροφόρηση. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα, και εφόσον δεν συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Πιθανόν να ακολουθούν δική τους Πολιτική Απορρήτου, την οποία σας προτρέπουμε να εξετάσετε σε περίπτωση που επισκεφθείτε κάποιον σύνδεσμο προς λοιπούς ιστότοπους.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα και την άδεια υπερσύνδεσης στον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή / και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr  με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε.

Iframes

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια (iframes) “γύρω” από τις σελίδες του ιστότοπου ή να χρησιμοποιείτε άλλες τεχνικές που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρώ το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μου ευχέρεια να ζητήσω να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπο κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Διατηρώ, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιήσω αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσής του ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε στον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης.

Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr

Εάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον ιστότοπο ή οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο απαράδεκτο για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου σχετικά με αυτό άμεσα. Θα εξετάσω αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχω καμία υποχρέωση να το κάνω ή να απαντήσω απευθείας σε εσάς.

Ενώ προσπαθώ να διασφαλίσω ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυώμαι την πληρότητα ή την ακρίβεια. Ούτε δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο είναι ενημερωμένο.

Ευθύνη του Χρήστη/Επισκέπτη της ιστοσελίδας

Ο κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο barbarakarpouzou.gr μόνο για ιδιωτική χρήση και είναι υπεύθυνος για τυχόν σχόλια/δημοσιεύσεις που αναρτά.

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Οφείλει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Το Κέντρο δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, μήνυμα κ.λ.π. στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μου με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μου για:

α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,

β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες,

ε. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

στ. προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr  ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.  Επίσης, δεν ευθύνεται για άλλες  πληροφορίες που τυχόν παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν προέρχονται από εμάς καθώς και για τη δημοσίευση τυχόν κακόβουλου ή υβριστικού περιεχομένου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Ο ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή πηγές του διαδικτύου. Σύνδεσμοι προς τον ιστότοπο μπορεί να βρίσκονται και σε άλλες ιστοσελίδες, υπηρεσίες ή πηγές του διαδικτύου. Οι χρήστες του ιστότοπου διατηρούν ακέραια ευθύνη για τις πηγές του διαδικτύου που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν. Ο διαχειριστής του δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ορθότητα των πληροφοριών, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα άλλων ιστότοπων. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε εξωτερικού συνδέσμου δεν υπονοεί την έγκριση ή τη συνεργασία μεταξύ του διαχειριστή του αυτού ιστότοπου και των διαχειριστών άλλων ιστότοπων. Οι χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται την πλήρη ευθύνη τους για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία ή απώλεια που προέρχεται από τη χρήση εξωτερικών συνδέσμων. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ζημίας των χρηστών/επισκεπτών από τη χρήσή του, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ιούς που ενδέχεται να παρεισφρήσουν. Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να παραπέμπει μέσω συγκεκριμένων συνδέσμων.

Σημειωτέον ότι ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr  δεν θα σας ζητήσει ποτέ να δώσετε παραπάνω στοιχεία και προσωπικά δεδομένα από εκείνα που ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία και εξυπηρετούν την επικοινωνία ή τον καθορισμό των επαγγελματικών ραντεβού. Ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους όρους συναλλαγών, καθώς επίσης και το δικαίωμα να βελτιώνει και να ενημερώνει αυτόν, γι’ αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα σας συστήνουμε να διαβάζετε τον ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Διαδικασία ορισμού ραντεβού

Οι υπηρεσίες μου παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Πέραν των συνεδριών με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Κέντρο μου, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου αρ. 11, στην Κηφισιά, Τ.Κ.: 145 61,  προβλέπεται και η δυνατότητα συνεδρίας εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικών μέσων και προγραμμάτων (λ.χ SKYPE, ZOOM κλπ). Εφόσον επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού με τους ειδικούς του Κέντρου μου μέσω του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr  πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα που προβλέπεται σε αυτόν και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται εκεί.  Ειδικά για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καλείσθε να μας δώσετε κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήματος για ραντεβού, παρακαλούμε διαβάστε προσωπικά την  «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο. 

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μου, επικοινωνήστε μαζί μου χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενείται και γίνεται διαθέσιμος προς εσάς από την Ελλάδα. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου barbarakarpouzou.gr θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Όρων Χρήσης: 30 Νοεμβρίου 2022