Ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr ανήκει στην ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Βαρβάρα Καρπούζου, της οποίας το Κέντρο Ψυχολογίας  και Ψυχοθεραπείας εδρεύει επί της οδού Κύπρου αρ. 11, στην Κηφισιά. Ιδρύτρια του Κέντρου και κατ’ επέκταση του ιστότοπου είναι η ίδια, η οποία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών κατά την επίσκεψη της διεύθυνσης https://www.barbarakarpouzou.gr/ (στο εξής “ιστότοπος”).

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΕΕ) 2016/679  και του ελληνικού νόμου 4624/2019 όπως ισχύουν κάθε φορά, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι µας παρέχετε.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται

Η συλλογή προσωπικών δεδομένων γίνεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών στον ιστότοπο. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα  εννοούμε “κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί”, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τηλεφωνικός αριθμός, κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε παρέχονται στον ιστότοπο από τον χρήστη άμεσα, οικειοθελώς, προαιρετικά  ή έμμεσα με μεθόδους αυτόματης συλλογής μέσω της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρέχει ο ίδιος κατόπιν επιλογής τα προσωπικά του δεδομένα. Η παροχή αυτή δεν είναι ποτέ υποχρεωτική, εκτός εάν ο χρήστης υποδείξει διαφορετικά, ή η φύση της αιτούμενης υπηρεσίας το απαιτεί. Η  οικειοθελής παροχή των δεδομένων αυτών, συνιστά ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016, και είναι ελεύθερα ανακλητή από τους χρήστες (υποκείμενα των δεδομένων). Στην περίπτωση που χρήστης του ιστότοπου επιλέξει την μη παροχή ορισμένων δεδομένων, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή του στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες τις οποίες το Κέντρο μας δύναται να προσφέρει.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

α) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr είναι εκείνα που σας ζητούμε να μας δηλώσετε  μέσω των ειδικών πεδίων που θα βρείτε σε αυτόν, όπως το πεδίο «Επικοινωνία» και το πεδίο «Ραντεβού», και ιδίως το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τον αριθμό κινητού/σταθερού τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση σας. Η συλλογή και επεξεργασία τους γίνεται μόνο εφόσον συμπληρώσετε τα πεδία ή εγγραφείτε στην ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο των συνεδριών, θα απαιτηθεί να μας δώσετε και άλλα προσωπικά δεδομένα (λ.χ. ΑΦΜ/ΔΟΥ για την έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού), καθώς και προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας (ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής). Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε παραμένουν εμπιστευτικές κατά τα ανωτέρω.

 β) Ενημερωτικά e-mail (Newsletter)

Μέσω του ιστότοπου barbarakarpouzou.gr, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά e-mails (newsletters). Για την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter ο χρήστης καταχωρεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά e-mails, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη καταχώρηση του ονόματος του και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των καταχωρημένων διευθύνσεων και των χρηστών, ούτε κατ’ επέκταση δυνατότητα προσδιορισμού των τελευταίων. Οι για το σκοπό αυτό καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για κανένα άλλο σκοπό ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η αποστολή των ενημερωτικών e-mails γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/2006 και στον χρήστη παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα να διακόψει την αλληλογραφία αυτή.

Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων – Cookies και Αρχεία Log

Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες του ιστότοπου  μας. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exitpages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Επίσης χρησιμοποιούμε Cookies και αρχεία log για τη βελτίωση των υπηρεσιών του ιστότοπου μας και για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του (από εσάς). Τα αρχεία log είναι αρχεία διακομιστή που δημιουργούνται αυτόματα όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία απλού κειμένου που τοποθετούν συνήθως οι ιστοσελίδες στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των επισκεπτών του ιστότοπου. Καθένα από τα Cookies έχει έναν μοναδικό κώδικα, ο οποίος χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει τον υπολογιστή κάθε φορά που κάποιος χρήστης του επισκέπτεται ξανά τον ίδιο ιστότοπο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποτρέψετε τη λειτουργία των Cookies, στην επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων περιηγητών αναγράφεται πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποδοχή της χρήσης Cookies, πώς να ειδοποιηθείτε όταν λαμβάνετε νέο Cookie και πώς να απενεργοποιήσετε τα ήδη υπάρχοντα Cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα Cookies, θα έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τον ιστότοπο, αλλά πιθανόν να υπάρξει περιορισμός στην πλήρη αξιοποίηση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου μας. Πιθανόν ορισμένοι συνεργάτες ή κάτοχοι ιστότοπων, οι οποίες οδηγούν στον παρόντα ιστότοπο, να χρησιμοποιούν Cookies. Ωστόσο, δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη χρήση τους (διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies).

Δικαιώματα και Επιλογές

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται και να έχετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία» βάσει του άρθρου 15 του Κανονισμού 679/2016. Έπειτα από απαίτηση πρόσβασης στα δεδομένα, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας όπως απαιτεί ο ισχύων νόμος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Στην περίπτωση που τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί είναι λανθασμένα, ανακριβή ή εκτός ισχύος, θα τα διορθώσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημά σας για διόρθωση βάσει του άρθρου 16 του Κανονισμού 679/2016. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εμάς οποιαδήποτε στιγμή για επιτακτικούς και νόμιμους λόγους βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, ή να αιτηθείτε την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στην φορητότητα), εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος.

Αν αποδεχθείτε την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Επικοινωνία». Αν αποφασίσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα προβούμε σε ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην βάση δεδομένων και στη διαγραφή οποιασδήποτε αναφοράς στο άτομό σας με μελλοντική ισχύ του παρόντος σε εφαρμογή του δικαιώματος στην διαγραφή (δικαίωμα στην λήθη) του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 17 του Κανονισμού 679/2016, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της, μέχρι τη στιγμή της διαγραφής, επεξεργασίας των δεδομένων. Το Κέντρο μας ενδέχεται να διατηρήσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή  σας σε περίπτωση που υφίσταται προς τούτο υποχρέωση, η οποία προκύπτει από νόμο ή κανονιστική διάταξη (π.χ. φορολογικά στοιχεία).

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr διατηρεί τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και υλικά μέσα προστασίας με σκοπό τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από κατά τύχη ή παράνομη καταστροφή, κατά τύχη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή, διάδοση ή πρόσβαση, από κατάχρηση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην κατοχή μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 679/2016.

Ανήλικοι
Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 18 ετών. Πρέπει πρώτα να μιλήσουμε με τους νόμιμους κηδεμόνες τους, προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε να παρέχουμε ψυχοθεραπεία σε ανηλίκους.

Ενημερώσεις Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ώστε να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις της Πολιτικής. Θα σημειωθεί παρακάτω η ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και ποια έκδοση έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο.

Διαδικασία Ικανοποίησης Δικαιωμάτων – Επικοινωνία

Ο ιστότοπός μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

  • Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα στην επίγνωση και την επαλήθευση της νομιμότητας της επεξεργασίας, ήτοι την πρόσβαση στα δεδομένα και τη  λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία τους.

  • Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  • Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διάρκεια της  επεξεργασίας τους με βάση την συγκατάθεσή σας ή οποιασδήποτε ενέργειάς μας προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

  • Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Ο ιστότοπος barbarakarpouzou.gr σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: barbarakarpouzou@gmail.com.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής «newsletter» είναι μέχρι να μας ενημερώσετε ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletters.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μας καλέσετε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) είναι: Βαρβάρα Καρπούζου, οδός Κύπρου αρ. 11, Κηφισιά, ΤΚ 14561, Τηλ. 210 8085084, 6944757463, email: barbarakarpouzou@gmail.com.

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 30 Νοεμβρίου 2022.